ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Όροι Χρήσης

Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας.n

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μας υποχρεούται:

- Να μη χρησιμοποιεί τον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος για παράνομες πράξεις που προβλέπονται από τους ελληνικούς νόμους και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, ή από διατάξεις των αρμόδιων Εθνικών Αρχών.

- Να μην παραβιάζει Πνευματικά Δικαιώματα ή δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησία τρίτων. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που - ενδεικτικά - περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ιδιοκτήτριας της ιστοσελίδας «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Ε.» και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες της για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της ιδιοκτήτριας. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας Ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το kotopoula@karagiannakisae.gr .

- Να τηρεί τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας καθώς επίσης και τους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων.

- Να παρέχει αληθινά προσωπικά στοιχεία κατά την αποστολή μηνύματος στη φόρμα επικοινωνίας ή στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Περιορισμός ευθύνης - Δήλωση αποποίησης

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται «ως έχει» και η ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ δεν παρέχει καμία εγγύηση, σχετικά με την ορθότητα ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση.

Η ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ , αν και λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την ασφαλή και αδιάκοπη λειτουργία της ιστοσελίδας της, ωστόσο, δεν μπορεί να εγγυηθεί την πλήρη ασφάλεια του διαδικτύου εν γένει, και ως εκ τούτου δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και υπό τους παρόντες όρους. Επίσης, η ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες της σελίδας θα παρέχονται πάντοτε χωρίς διακοπή. Ομοίως η ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια λογισμικά και δεν αναλαμβάνει σε καμιά περίπτωση το κόστος από τέτοιες ζημίες.

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Η ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα επίσκεψης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσα από υπερσυνδέσμους (links). Οι σύνδεσμοι αυτοί έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών της ιστοσελίδας και οι ιστότοποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, δικούς τους όρους χρήσης τους οποίους θα πρέπει να γνωρίζει και να αποδέχεται ο χρήστης. Η τοποθέτηση αυτών των συνδέσμων δεν σημαίνει έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου των ιστοσελίδων στις οποίες οδηγούν από την ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και τη συλλογή προσωπικών δεδομένων μέσω cookies ή αντίστοιχων τεχνολογιών. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης της ιστοσελίδας αποφασίσει να επισκεφτεί , χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους της, κάποιον από τους ιστότοπους τρίτων, αποδέχεται ότι το κάνει με δική του ευθύνη.

Εάν οι υπερσύνδεσμοι της ιστοσελίδας μας οδηγούν σε ιστότοπους που παρουσιάζουν στο κοινό προστατευόμενα πνευματικά έργα, δεν φέρουμε ευθύνη για την περίπτωση που η παρουσίαση σε αυτούς γίνεται χωρίς την άδεια των δικαιούχων. Σε κάθε περίπτωση, η ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ δεν τοποθετεί ουδέποτε εν γνώσει της υπερσυνδέσμους με κερδοσκοπικό σκοπό και ελέγχει κατά το δυνατόν τους υπερσυνδέσμους αυτούς, ως προς τους ιστότοπους που οδηγούν, ώστε να αποφεύγει την παρουσίαση προστατευόμενων έργων χωρίς την άδεια του δικαιούχου των πνευματικών ή συγγενικών τους δικαιωμάτων.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το ελληνικό και το ενωσιακό δίκαιο. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας παρακαλούμε στείλτε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση kotopoula@karagiannakisae.gr .

Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά την χρήση της ιστοσελίδας.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου σχετικά με την ενημέρωση σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας .